Не точно дневник

Зачетох се в блога на познат на познат. И се усетих колко много неща са ми минавали през акъла през годините, които съм си записвал като чернова, никога не съм развивал и в момента дори не помня какво ги е провокирало, нито какво точно са означавали за мен. А се промених страшно много и ми се ще да можех от време на време да надзърна назад във времето и да видя какво пък съм си мислел тогава.

Ще почна да пиша по-често и по-лично тук. За мен си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *