Сравнение на трамвай, метро, колело и мотор на път за работа

Направих си експеримента да засичам времето от излизане от вкъщи (кв. Иван Вазов) до стигането до работното ми място (инит Лаб – близо до кръстовището на бул. Мария Луиза и ул. Козлодуй). Времето включва всичко от излизането до влизането, включително чакането за транспорт и пешеходстването от и до спирките. Резултатите бяха интересни:

  • 37 минути с трамвай 1 (8:00 АМ)
  • 30 минути с метрото, качвайки се от НДК до Лъвов мост (10:00 АМ)
  • 27 минути с метрото, пак по същата линия (9:00 АМ)
  • 17 минути с колело по бул. Витоша и Мария Луиза, минавайки през подлеза на Лъвов мост (кръговото не беше готово)
  • 15 минути с колело по същия маршрут, но по кръговото
  • 17 минути с мотора по бул. Витоша, П. Евтимий, Хр. Ботев, ул. Козлодуй,  ~ 5 км. (10 АМ)
  • 11 минути с мотора по същия маршрут (8:30 АМ)
  • 10 минути с мотора по същия маршрут (7:30 АМ)

Трябва да отбележа, че нито с колелото съм си давал особен зор, нито с мотора, който нито е много малък, нито поврътлив в затапванията, въпреки което с двете ПС-та правя най-добро време. Естествено, в случай че работя или живея извън центъра и/или метрото ми се намира под носа, картинката ще е различна. Поне що се отнася до широк център, при подходящи атмосферни условия мотор, мотопед или колело се оказват най-бързите средства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *