Locking a WordPress website against anonymous users

For a long period of time I used Members plugin for locking up the website and redirecting all requests to the default WordPress login page whenever I needed to create a private website. Recently I had a similar task, to I tried the same approach, but I was surprised by the changes that have taken place while I was “gone”.

The plugin is now called User Role Editor by Members – Best User, Role and Capability Management Plugin for WordPress. I do remember a rule that was saying a title has to be a title and not a bloody description of the plugin, but hey, who am I to judge?

Another change was the set of functionalities that the plugin now has. The current owners and developers have created something of a freemium add-ons based business model. That’s cool, but I just need a plugin for closing my site for the general public.

Anyways, I tried disabling all features but the one for redirecting anonymous traffic to my login page + restricting the feeds and the REST API… result was repeating redirection to the login page every time I provide correct credentials. Meh…

As I did not have enough time to investigate why it wouldn’t work on a mint WordPress 5.3.2 installation, I decided to move along and find another one that would fit my needs without all the new features.

My Private Site turned out to be a neat simple plugin that is no longer maintained, but yet – it works like a charm with just a single checkbox clicked from its settings. I guess I’ll be switching to this one on my other sites then.

P.S. It’s somewhat important to have in mind, that My Private Site falls short in hiding the content from the RSS Feeds and REST API, so you should take some extra measures to lock these. Disable Feeds and Disable REST API plugins did the job for me, but generally these could be achieved by a few lines of PHP code for returning “false” for a bunch of filters.

Replacing Jetpack’s mosaic galleries by independent plugins

If you are fed up with Jetpack’s obtrusiveness, you might consider replacing it. One of the fine features I’ve seen in it is the image carousel with mosaic preview of the standard WordPress galleries.

Plugins I use and seem to be doing the job rather well are Tiled Galleries Carousel Without Jetpack, combined with Simple Lightbox. If you are using a modern version of WordPress, then you must be familiar with Gutenberg – the new content editor. Sadly, the Tiled Galleries Carousel Without Jetpack plugin is not actively maintained, so it does not work well with the new editor, which is why as a temporary workaround, you’ll have to install Classic Editor plugin too, in order to edit the posts or pages with galleries with it. It’s an inconvenience, but still a minor one.

Í Tokuni

Не мога да спра да слушам тая песен. После прочетох преведен текста ѝ и не мога да спра да я слушам. А кадрите с приближаващата мъглива планина?

Walking in the mist
Alone in the deep silence
Can´t see any cairns
Gone are all the houses
I call out but no one answers

In between the gaps
In the mist-clad night
I sense shadows
Seems as though something is moving there
I call out but no one answers me

Friend, friend can you see me
Walking here in the mist
Have you wandered as i have
In the silence deep as death

Did you see the street lights
Shining in the village
Did you see what they did there
Do you remember what the state of things were
Was anyone looking for me

Friend, friend can you see me
Walking here in the mist
Have you wandered as i have
In the silence deep as death

Have you as I have
Walked in the mist
Strayed from the beaten path
Near the mountain edge
Do you know this loneliness

Friend, friend do you understand me
Do you know any secret path
Have you wandered as I have
in the endless uncertainty

Friend, friend do you understand me
Don´t you know any secret path
Have you wandered as I have
In the endless mist

Домашна пожарна (без)опасност

Събитията се развиват късно вечерта, малко преди полунощ. Та както се канех да си хапна пържените яйца ми звънна една приятелка, с която си бяхме писали по-рано, и за която очаквах, че вече си е легнала и заспала с децата.

разговорът беше горе-долу това

Когато стигнах у тях, в кухнята се вдигаше бая пушилка от въпросната вече изключена от копчето миялна. Другарката ми посочи в кой шкаф е връзката в стената за тока и след като се снабдих с подходящата отвертка, я помолих да спре тока в апартамента. В последствие се оказа грешната връзка, но това са подробности.

Ще спестя историята около цялата случка, но около половин час по-късно миялната вече не димеше, кухнята беше що-годе проветрена, токът беше пуснат и климатикът вече топлеше помещението. Това, за което се реших да пиша в 1 след полунощ, са грешките и малкото правилни неща, които направихме или не направихме тая вечер, че да избегнем или преборим такива аварии.

Грешки

 • Нямаше детектор за пушек. След тая случка си давам сметката колко лесно можеш да си замине цяло семейство, ако някоя от нощно-работещите машинарии (пералня, миялна, климатик) се запали.
 • Нямаше пожарогасител в апартамента. Не че ще можеш да изгасиш димяща миялна, без да можеш да я разкостиш до източника на дима, но все пак. Докато разкачвах кабелите и се опитвах да отворя машината, за да видим какво точно гори в нея, пратих дамата да ми донесе пожарогасителя от колата. По-добре да има и да не трябва, от колкото обратното.
 • Не беше спряно електричеството, още при първата проява на аварията, когато са изскочили искри от дъното на миялната. Това може би е щяло да предотврати запалването на каквото и да е горяло там долу.
 • Не си взех челник и ел. измервателни инструменти. Челници тя си имаше, но измервателни инструменти щяха да ми гарантират пълна сигурност при ровенето сред кабелите, при опита ми да прекъсна тока към уреда. Предвид нелепата ел. инсталация на конкретния апартамент, имах причина да се притеснявам да пипкам дори и при свалени всички предпазители.
 • До последно работеше вентилаторът в банята, а вратата на детската стая беше открехната. Това е малък апартамент и пушекът много лесно можеше да се разнесе И към децата, ако му се беше отдала тая възможност.
 • Подведох се по насоката на дамата къде отива захранващия кабел на уреда, вместо сам да проверя, след като го измъкна изпод плота. В нашия случай нямаше драматично значение тази грешка, тъй като не ръчках никъде, преди да сме спрели централно тока, но е хубаво да проверяваме дали нещата са там, където хората си мислят, че са.
 • Не разсъждавах много на отиване, съответно си забравих аптечката, която уж е винаги с мен. Да речем, че нямаше да ми трябва, ама карах без аптечка, понеже вместо фиктивна в колата просто зачислявам стойностната, която разнасям навсякъде в раницата. Също така не взех инструменти, които можеше да ми потрябват, ако дамата нямаше собствени или не знаеше къде са нейните. Дори изолирбанда си забравих, а обичайно съм навсякъде с него.

Негрешки

 • Все пак спряхме тока.
 • Дамата дебнеше покрай мен, в случай че пипна все пак жива жица или стане някоя друга тъпотия.
 • Оправихме се без да викаме противопожарната служба.
 • Не събудихме блока, дори децата, от патардия и паника покрай това какво можеше да се случи.
 • Отбелязах на глас проблеми с ел. инсталацията, които ми направиха впечатление:
  • липсваше земя на кабела, идващ от стената, съответно земята и нулата бяха събрани от страна на уреда;
  • станах свидетел на крайно нелепа употреба на клема, при която двата кабела бяха усукани един около друг и навряни от едната страна на клемата, вместо всеки да бъде сложен от свията страна.
  • разположението и начина на поставяне на твърдата връзка си просеше за късо съединение при потенциално поливане с вода, което беше риск за конкретната позиция на връзката спрямо мивката.

П.П. Не съм специалист по тоците, първа долекарска помощ или гасене на пожари. Отидох да помогна на приятел и си пиша какво можех да направя по-добре.

Downloading videos from Facebook

I guess this is already written in way too many places, but I found it out by accident, so decided to document it for future reference.

 1. Open a video in Facebook to a URL, looking like this one:
  https://www.facebook.com/advert.ge/videos/2368003426792387/
 2. Get the ID of the video, being the number that you see after /videos/ part.
 3. Visit the following URL, replacing the number with the ID you have from the original video:
  https://m.facebook.com/watch/?v=2368003426792387
 4. Click on the video – it would open and start playing in a new browser tab.
 5. Save the video by pressing Ctrl + S. This would trigger a download, probably asking you where to save the .mp4 file and how to rename it.

That’s it, lemme know if this works for you.

Setting up PHP CodeSniffer on Sublime for applying WordPress Coding Standards

I spent a shameful amount of time trying to troubleshoot various issues while trying to make it work. The following are the steps I used to finally get it right.

The software that we’ll rely on

 • Sublime Text 3 – as it’s the most common and rather light code editor out there;
 • PHP 5.4 or higher;
 • PHP CodeSniffer 3.3.1 or higher. If you got a lower version, you’d be getting some weird errors when running it against the WordPress standards, as it’s WPCS that requires that version;
 • PHP Mess Detector;
 • PHP Code Sniffer Sublime package;
 • PHP Code Beautifier Sublime package;
 • Composer;
 • Debian based Linux. You can do that whole setup on almost any other OS, but there will be some differences in the commands. I did it on a Linux Mint 19.2 Tina, based on Ubuntu 18.04 bionic.

Step 1: Installation

Let’s assume that you already have Sublime Text installed. Check your version just to make sure you are working on v3 or higher.

subl -v

Checking PHP’s version is done in a similar manner:

php -v

There are several ways of installing PHP CodeSniffer, Mess Detector and Composer.

1.1. You could start with the easiest one, trying to get these packages from the distribution’s package manager:

sudo apt install composer php-codesniffer phpmd

After the installation is over, check whether phpcs that you just installed is 3.3.1 or higher version. If it’s lower, better remove it and a more manual approach.

1.2. Manually installing the needed packages isn’t too much of a deal, but updating them would cost you some extra efforts, compared to having them through your package manager. Here are the commands for each of the packages you need. If you have some of them from your package manager, don’t waste your time getting them through this method.

mkdir ~/bin && cd ~/bin //preparing a directory where we’ll download all the software we need

git clone https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer.git phpcs

git clone git://github.com/phpmd/phpmd.git

curl -s http://getcomposer.org/installer | php

After we’ve downloaded them, we need to make them executable without having to write relative or absolute paths:

sudo ln -s ~/bin/phpcs/bin/phpcs /usr/local/bin/phpcs
sudo ln -s ~/bin/phpmd/src/bin/phpmd /usr/local/bin/phpmd
sudo ln -s ~/bin/phpcs/bin/phpcbf /usr/local/bin/phpcbf
sudo ln -s ~/bin/composer.phar /usr/local/bin/composer

There’s one more step required for PHP Mess Detector:

cd ~/bin/phpmd && composer install

If installation is done properly, you should have the given commands available: phpcs, phpmd, phpcbf and composer.

Step 2. Getting WordPress Coding Standards

You could clone the repo straight from GitHub:

git clone https://github.com/WordPress-Coding-Standards/WordPress-Coding-Standards.git ~/bin/wpcs

That’s it. Now you need to

Step 3. Configure PHP CodeSniffer to work with WPCS

Two commands are needed here. First will let phpcs know that there’s a bunch of new standards in town. To see the current ones, run:

phpcs -i

If you don’t see WordPress there, which is actually what usually happens with a clean install, run this:

phpcs --config-set installed_paths ~/bin/wpcs

At this point, if you check with the previous command again, you should see something like this:

The installed coding standards are MySource, PSR12, PSR2, PSR1, PEAR, Zend, Squiz, WordPress-Docs, WordPress-Extra, WordPress-Core and WordPress

Cool. Now let’s make WordPress the default standard:

phpcs --config-set default_standard WordPress

Step 4. Check if it works in command line

Create a test file with some badly formatted PHP. Here’s a sample for you:

<?php $JustAVar ='nope'; if($JustAVar == true) { echo 'Hi there!'; ///whatever

Let’s have this code in a new file, located in /tmp/ugly.php

The test would be to run phpcs /tmp/ugly.php. The result we are looking for, is something like this:

FILE: /tmp/ugly.php
FOUND 11 ERRORS AND 1 WARNING AFFECTING 3 LINES
1 | ERROR | [ ] Missing file doc comment
1 | ERROR | [ ] Variable “$JustAVar” is not in valid snake_case format, try “$just_a_var”
1 | ERROR | [x] Expected 1 space after “=”; 0 found
1 | ERROR | [x] Space after opening control structure is required
1 | ERROR | [x] Expected 1 space(s) after IF keyword; 0 found
1 | ERROR | [x] Inline control structures are not allowed
1 | ERROR | [ ] Variable “$JustAVar” is not in valid snake_case format, try “$just_a_var”
1 | WARNING | [ ] Found: ==. Use strict comparisons (=== or !==).
1 | ERROR | [ ] Use Yoda Condition checks, you must.
1 | ERROR | [x] Each PHP statement must be on a line by itself
2 | ERROR | [x] No space found before comment text; expected “// /whatever” but found “///whatever”
3 | ERROR | [ ] PHP syntax error: syntax error, unexpected end of file
PHPCBF CAN FIX THE 6 MARKED SNIFF VIOLATIONS AUTOMATICALLY
Time: 130ms; Memory: 8MB

Neat, isn’t it?

It’s time to

Step 5. Configure Sublime Text

If you still don’t have the two Sublime packages that I mentioned earlier, install them:

Press Ctrl + Shift + P, type “install” and select “phpcs”, then repeat the same procedure for “CodeBeautifier”.

Now you need to edit the PHP Code Sniffer package configuration in order to set the executable paths for phpcs, phpcbf and phpmd. What I did was copy the default configuration from Preferences -> Package Settings -> PHP Code Sniffer -> Settings - Default in Settings - User and edit the following variables:

"phpcs_executable_path": "/usr/local/bin/phpcs"
"phpcbf_executable_path": "/usr/local/bin/phpcbf"
"phpmd_executable_path": "/usr/local/bin/phpmd"

Furthermore, you should comment out settings for PHP-CS-Fixer, or even delete them, as you won’t be using this package (unless you actually plan on using it).

Finally, you should set the standard to be used for all of the commands to WordPress. Look for lines, with a key "--standard" and set them all to WordPress like this:

"--standard": "WordPress"

Feel free to check the rest of the settings, available in the configuration in order to avoid unwanted automatic fixes or checks.

After you save the configuration, open that funny file again:

subl /tmp/ugly.php

Save it and see if you get any notifications about it. Fixing some of these would be as simple as right-clicking in the editor and selecting PHP Code Sniffer -> Fix this file -> PHP Code Beautifier (phpcbf).

Have in mind that there might be some issues with the configuration, leading to triggering code fixing even if you didn’t set it this way, so make sure to test all of this before running it on a client’s codebase.

This article was originally created for my team-mates from DevriX.

How to contribute to the community by translating WordPress

I’ve been general translations editors for the Bulgarian language in the local WordPress community for years, yet I decided to write this article in English, as I believe the approach here could be followed for just any other language.

Prerequisites:

In order to contribute to WordPress through translating the project in another language, you should:

 • have solid knowledge in English and the language you are translating to. Needless to say, otherwise you could be dealing more harm than actually helping the community.
 • have an active account in wordpress.org, as you’ll need it for working in translate.wordpress.org and wordpress.slack.com. Local communities might have other slack addresses using that account too.
 • bring a laptop with yourself at the event you are attending or have one at home if you are contributing remotely.
 • know that you don’t need to be a programmer or be extremely experienced in WordPress in order to be helpful. Having that knowledge could be of use to you, but is definitelly not required.

Before you actually start translating:

There are a few resources you should get aquainted with, before you dive into the work you are preparing for:

 1. Local language translation guidelines – each language with an active translating community should have such a source of documentation. For Bulgarian it’s located here: https://bg.wordpress.org/превод-на-български. If you can’t find such for your language of choice, contact folks in the #polyglots channel in wordpress.slack.com and ask them about it directly. Or even better, contact the local community, if listed in this page: https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/about/teams/local-slacks/
  Translating without getting to know these guidelines could lead to bad translations and lack of consistency between your translations and those already done by other translators.
 2. Locale glossary – usually it’s located in GlotPress under the main local page. Here’s the one for Bulgarian: https://translate.wordpress.org/locale/bg/default/glossary/ . It’s the place where most common terms are listed with their translation for sake of consistency. Always check the glossary if you are unsure of what could be the best translation for a technical term.
  If you haven’t translated WordPress before, it’s a must-read.
 3. Polyglots handbook – this is the general handbook for translations in WordPress: https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/
  It’s a pretty extensive material, so feel free to skip it if you feel confident enough or if you are too eager to already start translating.
 4. Project-specific glossaries – if you are translating a specific plugin or theme, it’s good idea to check whether there is a glossary for the terms used in that project. Here’s an example with a glossary specifically for WooCommerce in Bulgarian: https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/woocommerce/stable/bg/default/glossary/
 5. GlotPress – it’s the software that is hosted on translate.wordpress.org, the main translations portal for the WordPress community. You can start your contribution here.

How it actually works?

Strings of all WordPress projects are available for translation in translate.wordpress.org, where anyone with an active account can contribute by suggesting translations to a specific language. The suggestions by all translators are then being reviewed by translation editors who could be global for the given language (GTE), or responsible for that specific project (PTE).

Start from picking a project that you’d like to contribute to:

Core always comes first!

Usually WordPress Core (button WordPress) from the list is the highest priority. From that list always focus on the current and future versions of the project, unless you want to edit a specific old string which is not translated well. There are separate projects for each major WordPress version, but no projects for the minor ones, as they don’t bring too many new strings.

Themes & Plugins buttons are self-explanatory, Meta is meant for internal projects as wordpress.org, make.wordpress.org, support forums, plugins and themes directories and a few others. Apps is used for two mobile applications, used by the SaaS wordpress.com, owned by Automattic (which is odd), and an Android app for WordCamps.

If you have difficulty deciding on the plugins or themes that it’s worth working on, have a look a the Stats divide in plugins and themes groups, where you’ll see the list of the most popular ones with info on how much work is left there.

Once you’ve chosen a project to work on, you might have to decide on the subproject. WordPress Core has a few sub projects, related to the context:

WordPress Core sub projects

Plugins have different ones – development and stable, depending whether you’d be translating the latest string from “trunk” of the SVN repository (development) or the latest release of the plugin (stable). These two sub projects are divided further into strings from the project and strings from the readme.txt file, which is being displayed in the Plugin Directory.

A plugin translations sub projects

As translations from Development are directly being applied to the Stable release, whenever they match, you should always prefer the Development sub projects, when translating a project.

There are a number of fields one can use for filtering the strings for adding a translation or editing existing ones. See the image below:

Filters for translatable strings

Searching for strings, containing a specific word is done by using the “Term” field. The rest of the options there are self-explanatory.

Above the search and filter form there is a number of statuses for direct filtering of all strings for the project. When you are starting your contribution efforts best is to focus on the Untranslated list. “Fuzzy” are suggestions that were once valid, but after changes in the strings from the code are in a state of uncertainty and need to be checked in order to ensure no bad translations are entering the project. “Warning” translations are such that have mismatched punctuation, placeholders, HTML tags, spacing or other issues, that are automatically detected. Some of them could easily be fixed, so feel free to go through them, if you find any. “Waiting” are the strings that someone already have a proposed translation. This doesn’t mean that you can’t suggest a better one.

While translating, GlotPress provides you a number of tools you can use for doing a better job with your contribution. See the image below:

Goodies in GlotPress when translating a string
 1. Code references display the source of the string. If you have even the most basic understanding of PHP code, you will be able to gain additional context on the string that you are translating by checking the line in the code where this string is available.
 2. The button clones the original string in the text field for translation. Helpful when you are translating a string with special characters and HTML – typing them again could lead to typos.
 3. The help button provides some links to resources and explanation for the different statuses a translation might have.
 4. Suggestions, listed in this section, are taken from the consistency search (see it in the “useful tools” section). These come quite handy sometimes, but you should be careful to not apply blindly translations that are from a different context.
 5. In some rare occasions seeing the translation of the string in another language could help for making the right decision for your language.

Have in mind that if your translations get edited, even for just a typo or missing punctuation, they will no longer be accounted as your translations.

Useful tools during translation:

 • Google Translate – it’s the obvious one, but it’s important to remember, that it’s often far from perfect and the translation might totally miss the context of what you are translating. Still, it remains the best tool for getting a rough draft of a long paragraph that you could later edit and make more human-readable.
 • Glosbe Dictionary – extremely useful dictionary that searches terms in existing translations of documents, software and so on in order to provide the best options for the word or phrase you are looking for. I’ve had quite a few cases when this was more useful than Google Translate.
 • POEdit – it’s a desktop translation files editor that you can use in case you are offline or prefer not to work in the browser.
 • Consistency search – GlotPress provides a nice tool for searching a string in existing translations for the given locale within translate.wordpress.org. Bear in mind that not all translations are following the guidelines and and not all are relevant for your context.
 • Poopy Life – if you need a quick live test of a plugin or theme in order to see where a string is being displayed, this site will spin up a clean new WordPress instance in a minute and will remain for 24 hours. This is the perfect solution for anyone who doesn’t have a site of their own, nor a local testing environment. This could be used in combination with WP Reset and WP Rollback plugins in order to get a clean db after doing some tests or getting an older version of a plugin or theme.

This document was originally created for my team-mates from DevriX, who are organizing an internal contributor weekend (yay!). Hopefully it would help others get into translations as well!

Мързелива баница, също известна като солен кекс или бъркана баница

На това ме научи колегата Емо, след като на няколко пъти ни носи такова нещо в Лаба.

4 яйца се разбиват с 1 чаена чаша кисело мляко с изгасена сода бикарбонат в нея, меша се със сол (половин чаена лъжица), брашно (2 чаени чаши) и накрая – надробено сиренье. А, и половин чаена чаша олио!

Всичкото омешано се сипва в тавата, намазана с брашно и олио, ама в обратния ред. Пече се в подгрята фурна, не твърде силна (180 градуса), стои докато спре да се поти златистата коричка на нещото. Може да се ръчне с клечка, за да се види дали лепне нещо отвътре, и ако не лепне – да се приключва.

= = =

Години по-късно опитах пак да я направя тази магария, обаче с много малко сирене и с царевично брашно, вместо пшеничено. За да компенсирам за липсата на сирене, вкарах малко повечко сол, за да не е безвкусна. А резултатът…

… всъщност беше приказен. Мирише на качамак цялото нещо, но на вкус си е супер и само липсата на повечко сирене ми чоплеше душицата. Ама пък коричката, и горната, и долната, бяха “един път” хрупкави!

Не точно дневник

Зачетох се в блога на познат на познат. И се усетих колко много неща са ми минавали през акъла през годините, които съм си записвал като чернова, никога не съм развивал и в момента дори не помня какво ги е провокирало, нито какво точно са означавали за мен. А се промених страшно много и ми се ще да можех от време на време да надзърна назад във времето и да видя какво пък съм си мислел тогава.

Ще почна да пиша по-често и по-лично тук. За мен си.

Е-винетката след смяна на номерата на МПС

Понеже съм баровец от провинцията, си купих годишна винетка преди да си прехвърля номерата на колата, което пък включва и пътуване до родното място. Имало срок от 3 дни след пререгистрацията на колата, в които 3 дни трябва да се подаде заявление за промяна на данните за винетката, за да е валидна.

Процедурата е “проста”:

 1. От Въпроси и Отговори в bgtoll.bg сваляте бланката за заявлението.
 2. Принтирате.
 3. Попълвате.
 4. Подписвате.
 5. Сканирате или снимате.
 6. Изпращате я на info@bgtoll.bg или на някой от офисите на АПИ.

До тук добре, обаче ден след като съм подал въпросното нещо, получавам следното писмо:

Необходимо е техническо време за отразяване на промяната,Вашият входящ номер 
е ХХ-ХХ-ХХХ/ 22.03.2019 г. след като бъде извършена ще бъдете уведомени.

До отразяване на промените в системата при използване на платената 
републиканска пътна мрежа е необходимо да пътувате с документите, доказващи 
промяната на регистрационния номер на ППС
и входящия номер.

Абстрахираме се от странно скроеното сложно съставно изречение в началото и си приготвяме договора за покупкопродажбата и се въоръжаваме с търпение за технологичното време, което ще е нужно за тая тъй сложна процедура, оказала се в често задаваните им въпроси.

Чудно ми е какво се случва със снимките, които мобилните станции ми направиха на няколко места след като смених номерата и дали някой на ръка ще проверява номерът ми с какъв е сменен, преди да опитат да ме глобят за липса на винетка…