Грешка при връзка с базата при миграция на WordPress Multisite

Днес разплитах един особен случай на сайт, при който WordPress (3.0) Multisite инсталация трябваше да се метне в поддиректория и към същата поддиректория да се насочи друг домейн.

Какво направих:

  1. Копирах всички файлове и базата данни. Създадох нова база и метнах в нея старата, като смених във wp_options записите url & home, които държат текущия домейн на сайта.
  2. Разположих файловете в поддиректорията, смених настройките за новата база във wp-config.php и насочих домейна към същата локация.

Резултатът беше Error establishing database connection. Подвеждащо и невярно твърдение.

Какво бях пропуснал:

  1. Да прочета в Кодекса, че миграция на Multisite не е толкова елементарна, колкото на обикновен сайт.
  2. Да редактирам записите във wp_blogs, за да е ясно за всяка инстанция, че вече е на нов домейн.
  3. Да редактирам следния ред във wp_config.php, така че текущия домейн да е новият:

define( ‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘example.com’ );

За да работят всички разширения като хората се наложи и някои други таблици да редактирам и да им вкарам новия домейн на мястото на стария, но това вече си зависи от конкретната ви инсталация и настройките. В някои случаи се налага да редактирате и .htaccess файла, ама да не дава Господ да се наложи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *