8ми февруари

… и точно когато си мислиш с някаква скрита тъга как няма с кого да споделиш среднощната разходка и всичките звезди в парка, черен пес изниква от нищото и тръгва редом с теб, вторачил поглед в небето. Ноктите му тихичко тракат по асфалта.

Картинката идва от http://www.animalsw.com