Internal Server Error при ползване на APC с WP Super Cache

При преместването на една WordPress инстанция към нов сървър, където се оказа пуснато APC кеширане, сайтът взе да изчезва в произволни моменти, изкарвайки Internal Server Error 500. Рестартиране на Apache оправяше проблемът до следващия уж случаен момент, в който отново сайта пукваше. Пуснах debug mode на WordPress, за да видя следната грешка:

Fatal error: Internal Zend error – Missing class information for in wp-cache-base.php on line 5

Това, което препоръчват за решаването на този проблем е да се вкара един ред в конфигурацията на APC (/etc/php5/conf.d/apc.ini):

apc.include_once_override = 0

И те такам.