.exe файловете не се изпълняват, а питат за асоциация (Open with…)

При възстановяване на стара конфигурация на Windows XP може да се загуби асоциацията на exe файловете. Малко вероятно, но се случва. Резултатът – всеки shortcut или exe файл отварят прозорчето за избор на програма за стартирането, както се случва обичайно с неизвестните файлове. Забавното е, че не можеш да си пуснеш regedit-а.

Най-лесният вариант, който е хубаво да се пробва на първо място е да идеш на Folder options (Windows Explorer -> Tools, View или Edit, в зависимост от версията на бозата), и от там на File types. Целта е да се възстанови EXE разширението като асоциация за Applications. Ако го има в списъка, би трябвало да има бутон Restore. Ако няма бутон, триеш асоциацията и я създаваш на ново. Ако я няма, просто добавяш нова такава.

Това може и да не свърши работа. Тогава създаваш един файл, който трябва да завършва на .reg и в себе си като текст има следното:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT.exe]
@=”exefile”
“Content Type”=”application/x-msdownload”

[HKEY_CLASSES_ROOT.exePersistentHandler]
@=”{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}”

[HKEY_CLASSES_ROOTexefile]
@=”Application”
“EditFlags”=hex:38,07,00,00
“TileInfo”=”prop:FileDescription;Company;FileVersion”
“InfoTip”=”prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size”

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileDefaultIcon]
@=”%1″

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshell]

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellopen]
“EditFlags”=hex:00,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellopencommand]
@=””%1″ %*”

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellrunas]

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellrunascommand]
@=””%1″ %*”

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellex]

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellexDropHandler]
@=”{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}”

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellexPropertySheetHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellexPropertySheetHandlersPEAnalyser]
@=”{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}”

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellexPropertySheetHandlersPifProps]
@=”{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}”

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellexPropertySheetHandlersShimLayer Property Page]
@=”{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”

Файлът се изпълнява или от контекстното меню (дясно копче върху него) се избира merge. Проблемът би трябвало да е решен. Иначе – лошоооо.

Отново напомням, че всичко това е решение, до което стигнах от ровене в нета, и което може да не ви свърши никаква работа или да ви навлече неприятности. При мен свърши работа при отстраняването на подобен проблем. Оригиналният източник с подробно описание на решението на английски – тук.