Правилният начин за регистриране на езиците за даден WordPress plugin

Доволно количество часове загубих в борене на мега-странният бъг с няколко разширения в една моя инсталация на WordPress с BuddyPress, в която кожата реагираше на смяната на езика (ползвайки qTranslate), докато разширенията продължаваха изкарват само английски надписи. CodeStyling Localization ми разпознаваше файловете, преведените езици, генерираха се .mo файловете и в кода се добавяха същите тия файлове уж както си му е реда. Е явно не съвсем. Ето как се било правело:

/* LOAD LANGUAGES */
function plugin_name_load_textdomain() {
   $locale = apply_filters( ‘wordpress_locale’, get_locale() );
   $mofile = dirname( __File__ ) . “/languages/PLUGIN-NAME-$locale.mo”;

   if ( file_exists( $mofile ) )
      load_textdomain( ‘text-domain-name’, $mofile );
}
add_action ( ‘plugins_loaded’, ‘plugin_name_load_textdomain’, 7 );