Custom post type в многоезичен WordPress се извежда с всичките си преводи

Случи ми се следната ситуация при работа върху сайт на клиент:

WordPress 3.2.1 с qTranslate и 3 езика има разширение за локации (Basic Google Maps Placemarks), което обаче при извеждането на списъка с всички локации, които реално са custom post type, ми изкарва на всяка локация и трите й заглавия, т.е. заглавието и на трита езика.

Причината за проблемът е, че реално това извеждане на заглавието се извежда при прихващането на shortcode нейде из публикациите ми, заради което не се хваща qTranslate куката, която при намирането на <!–:ХХ–> таговете не избира само единия запис с текущия език. Заради което на страницата се показват и трита ми превода. Решението беше елементарно, но си го записвам, за да мога да го намеря следващия път, като попадна на подобна грешка.

В кода на разширението, което извежда списъка с публикациите от новия тип (placemarks в моя случай) се намира редът, който извлича заглавието или какъвто и да бил друг текст, подлежащ на превод. Извикването на функцията се вкарва като параметър на функцията qtrans_useCurrentLanguageIfNotFoundUseDefaultLanguage, която всъщност ще избере превода за текущия език, а останалите варианти ще премахне. В моя случай това се случи така:

qtrans_useCurrentLanguageIfNotFoundUseDefaultLanguage($p->post_title)