Смяна на представка на таблиците в базата на WordPress

Защо би ни хрумнало такова нещо? Сигурност. wp_ отдалеч крещи, че системата отдолу е WordPress. А от време на време е хубаво това да се маскира. Какво правим за ръчната смяна на префиксите:

  1. Запазваме си някъде копие на базата, щото обикновено нещата се скапват, когато нямаме backup.
  2. Сменяме стойността на prefix променливата в wp-config.php файла с новата представка. На този етап сайтът би трябвало да спре да се отваря адекватно, просто защото се връзва с базата си, но не намира никоя от таблиците. Ще предложи нова инсталация, която реално ще бъде с новата представка. НЕ правете това.
  3. Отваряме базата и преименуваме всички таблици, сменяйки старата представка с новата. На този етап сайтът би трябвало вече да се отваря, но да нямате достъп до административния панел.
  4. Преименувате ключове и стойности в таблиците usermeta & options. Без значение е това, че тия стойности не са имена на таблици, те започват с wp_ (или какъвато там ви е представката) и съответно подлежат на преименуване.

След като свършите всички тези дела, можете да активирате отново разширенията, които би трябвало да се деактивирали предварително. Не че е фатално, но е препоръчително. Сега е моментът да направите цялостно изтестване на системата и да видите дали нещо някъде не се чупи по глупав начин. Малък шанс, но все пак възможен, е някой гений да е написал разширение с набухана представка вътре в кода. Е, ще трябва да я заместите с правилната променлива.

Като цяло всичкото действие, както и някои други извращения със смяна на адреси на папки за разширения, кожи и т.н., е хубаво да се планира и изпълнява преди инсталацията на разширенията и кожите, защото в последствие винаги може да изскочи от някъде някакво разминаване заради лошо написан код на разширенията.